Strona główna
Podstawowe informacje
Ustrój
Warunki naturalne
Ludność
Gospodarka
Historia
Kultura
Warto zobaczyć
Ciekawostki
Linki
Bibliografia
O stronie i autorce

Przemysł

 • Przemysł jest jedną z podstawowych gałęzi niemieckiej gospodarki, rozbudowywany od XIX wieku.
 • Przed II wojną światową rozwijał się przemysł ciężki, głównie zbrojeniowy.
 • Po 1949 roku na obszarze RFN, w oparciu o kapitał zagraniczny (zwłaszcza amerykański), rozbudowano górnictwo, hutnictwo, przemysł chemiczny i środki transportu.
 • W latach 60. nastąpił rozwój przemysłu elektronicznego (zwłaszcza informatycznego), opartego na własnym zapleczu naukowo-technicznym.
 • Niemcy mają:
  • duże zasoby węgla kamiennego (Zagłębie Ruhry, Zagłębia Saary i Saskie)
  • węgla brunatnego (Saskie i Łużyckie Zagłębie Węglowe, Nadreńskie Zagłebie Węgla Brunatnego)
  • mniejsze złoża ropy naftowej i gazu ziemnego (Dolna Saksonia i Szlezwik-Holsztyn)
  • rudy żelaza (północne przedgórze Harzu, Reńskie Góry Łupkowe)
  • cynku, ołowiu i innych metali (Rudawy)
  • sole potasowe (okolice Hanoweru, przedpola Harzu, doliny rzeki Werra) i sól kamienną.  Zagłębie Ruhry

 • Spadek wydobycia surowcow energetycznych, głównie węgla spowodowany zamykaniem nierentownych kopalń.
 • Krajowe zapotrzebowanie na surowce zaspokaja import:
  • ropy naftowej (z Bliskiego Wschodu, Wenezueli, Wielkiej Brytanii oraz Rosji)
  • gazu ziemnego (głównie z Holanii, Rosji i Algierii)
  • węgla kamiennego (głównie z USA, Polski, Australii)
  • rud żelaza (m.in. z Brazylii, Kanady)
  • metali nieżelazistych oraz surowców chemicznych (siarka, fosforyty).
 • Niemcy należą do największych konsumentów ropy naftowej na świcie. Główne rafinerie ropy naftowej połączone są naftociągami z europejskimi portami (Marsylia, Genua, Rotterdam, Triest). Duże kompleksy rafinerii znajdują się w Zagłębiu Ruhry oraz w miastach Ingolstadt (Bawaria), Karlsruhe (Badenia-Wirtemberga) i Hamburgu, na wschodzie jest rafineria w Schwedt (nad Odrą) zaopatrywana rurociągiem Przyjaźń.
 • Największy udział w wartości produkcji przemysłowej mają przemysł metaliczny i maszynowy (z przemysłem środków transportu i elektronicznym) oraz przemysł chemiczny.
 • Niemcy są światowym producentem:
  • samochodów (3. miejsce na świecie)
  • nowoczesnego taboru kolejowego
  • statków (głównie kontenerowców), łodzi, żaglówek
  • obrabiarek
  • maszyn górniczych
  • urządzeń do transportu ropy i gazu
  • kompletnych obiektów przemysłowych (m.in. fabryk samochodów)Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!
Some rights reserved