Strona główna
Podstawowe informacje
Ustrój
Warunki naturalne
Ludność
Gospodarka
Historia
Kultura
Warto zobaczyć
Ciekawostki
Linki
Bibliografia
O stronie i autorce

GOSPODARKA

Niemcy są jednym z najsilniejszych gospodarczo krajów świata. PKB wyniósł w 2001 roku 2148 mld euro, kraj wytwarza ok. 6% produktu światowego brutto. Niemiecka gospodarka jest zatem trzecią co do wielkości na świecie (po USA i Japonii). PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 26 035 euro i plasuje RFN na 11. miejscu w Unii Europejskiej. Mniej zadowalająco kształtuje się niemieckie zadłużenie, które osiągnęło w styczniu 2006 nowy rekordowy stan: 1,491 biliona euro = ok. 5,814 bilionów PLN, co odpowiada ok. 18 tys. euro = ok. 70 tys. PLN na głowę mieszkańca, do tego dochodzą przewidywane zobowiązania państwa względem przechodzących na emeryturę pracowników sfery budżetowej w randze urzędnika, które płacone są bezpośrednio z budżetu a nie przez ubezpieczenie emerytalne i do roku 2030 sumują się na kolejne 4 do 5 bilionów euro (źródło: niem. Bund der Steuerzahler). Od początku istnienia RFN wszystkie jej budżety były ujemne, a w ostatnich latach deficyty osiągają iście niewyobrażalne wymiary. Zadłużenie i związane z nim odsetki, rosnące koszty systemu opieki zdrowotnej i rentalnego, jak również ogromne bezrobocie (ok. 5 000 000 ludzi), stanowią poważny problem finansowy i tym samym gospodarczy dla tego kraju. Niemcy nie dotrzymują od lat, podpisanych w Maastricht, kryteriów konwergencji (dotyczących stabilności Euro). Dla ratowania finansów państwa przeprowadza się od lat cięcia w systemach ubezpieczeń społecznych, co jednak nie poprawiło dramatycznej sytuacji.

Cechą niemieckiej gospodarki jest duża koncentracja produkcji i kapitału. Główne koncerny niemieckie należą do największych na świecie: Daimler Benz (samochodowy), Volkswagen (samochodowy), Siemens (elektroniczny), Veba (wielobranżowy), BASF (chemiczny), Hoechst (chemiczny), Bayer (chemiczny). Sektor państwowy do początku lat 90. obejmował głównie łączność, transport kolejowy, większość transportu lotniczego, po 1992 roku został znacznie ograniczony, m.in. przez całkowitą prywatyzację linii lotniczych Lufthansa.

Niemcy są jednym z największych światowych inwestorów, głównie w krajach Unii Europejskiej, Ameryki Łacińskiej (zwłaszcza Brazylia i Meksyk) i środkowo-wschodniej Europy (m.in. w Polsce). Niemieckie inwestycje za granicą wyniosły 99 mld dolarów USA, w tym ponad połowa w Stanach Zjednoczonych.
Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!
Some rights reserved