Strona główna
Podstawowe informacje
Ustrój
Warunki naturalne
Ludność
Gospodarka
Historia
Kultura
Warto zobaczyć
Ciekawostki
Linki
Bibliografia
O stronie i autorce

Rolnictwo

 • Niemcy mają po Francji największy w Europie Zachodniej areał rolny, użytki rolne zajmują ok. 50% powierzchni kraju.
 • Głównymi regionami rolniczymi są Nizina Niemiecka i Średniogórze Niemieckie.
 • Wysoki stopień mechanizacji (91 ciągników na 8 ha użytków rolnych w landach zachodnich i na 37 we wschodnich) i chemizacji rolnictwa (ok. 170 kg nawozów sztucznych na 1 ha).
 • W zachodnich cześciach kraju przeważają godpodarstwa duże (500-1500 ha).
 • Hodowla dostarcza ok. 70% wartości produkcji rolnej, najbardziej rozwinięta hodowla trzody chlewnej, bydła i drobiu
 • 2/3 gruntów ornych zajmują zboża
  • na terenie całego kraju uprawia się jęczmień (2. miejsce po Rosji w zbiorach światowych) i owies
  • na południu kraju pszenicę
  • na północy i w Średniogórzu Niemieckim żyto
 • Średnie plony zbóż ok. 57 q z ha.
 • Na terenie całego kraju uprawia się buraki cukrowe, rośliny pastewne, rzepak, chmiel, tytoń.
 • W strefach podmiejskich rozwinięte jest sadownictwo i warzywnictwo.
 • Duża rolę odgrywa uprawa winorośli.


  Winnice w Geisenheim na Renem


 • Duże znaczenie ma rybołówstwo (głównie połowy dorszy, śledzi i karmazynów, w Morzu Wattowym kraby i krewetki), główne porty rybackie są w Cuxhaven, Bremerhaven i Rostocku.
 • Pozyskanie drewna nie pokrywa zapotrzebowania krajowego, importuje sie je z krajów skandynawskich, Portugalii i krajów środkowej Afryki.Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!
Some rights reserved